2120 DUNAKESZI, Magyar u. 1/a

                                 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ             

 

A  Turul Padló Kft.  az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016) sz. rendelet, a továbbiakban : GDPR ) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelő adatai:

Cégnév                                 :  Turul Padló Kft.

Székhely                               : 2120  Dunakeszi, Magyar utca 1/A

Telefon                                 : +36 20 493 8806 / +36 27 347 717

E-mail                                   : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatfeldolgozás                 :  A Társaság könyvelési feladatainak ellátását külső cég végzi.  Az adatfeldolgozás folyamata jogszabályi előírásokon nyugszik. ( Sztv,, Art, adótörvények )  Az adatfeldolgozás során megismert adatok  biztonságát és kezelésének folyamatát  az adatkezelő

 és  adatfeldolgozó  között kötött szerződés  és a titoktartási  záradék biztosítja.

 

 1. Adatkezelési célok:

 

Turul  Padló  Kft., mint  adatkezelő  az  alábbi  célokból  végez  adatkezelést  a jogszabályokkal összhangban.:

 

 1. a) tevékenységének nyújtásához kapcsolódóan a  szerződések teljesítéséhez,  -  a  szolgáltatás igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése    és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. b) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése ; Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f ) pont

- ajánlatkérő magánszemély neve, telefonszáma, e-mail címe , partner munkavállalóinak neve,

   telefonszáma

Adatkezelő:  Respergerné Orosz Zsuzsanna 

Az adatkezelő jogos érdeke:   üzletmeneti  folytonossága

 

 1. c) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése; Jogalap: GDPR cikk (1) bekezdés B) pont

- A  munkafolyamat során a megrendelő kapcsolattartásához  kirendelt személy, építésvezető, felelős műszaki vezető  neve, telefonszáma, e-mail címe

Adatkezelő:  Resperger Imre

Az adatkezelő jogos érdeke:  üzletmenet folytonossága

 

 1. d) jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása; Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés  c) pont

-  A  teljesítésről kiállított jogszabályoknak  megfelelő számlán lévő adatok.

Adatkezelő:  Repergerné Orosz  Zsuzsanna

Az  adatkezelő  jogos érdeke:  jogszabályok betartása (  2007. évi CXXVII tv. ( áfa tv. ), Art  2017. évi CL. tv. )

 

 1. e) üzemorvosi vizsgálat,  munkavédelem;   Jogalap:  GDPR 6. cikk (1) bekezdés c pont

-  Esetenként adatközlést végzünk a jogszabály által előírtak betartása érdekében.

Adatkezelő: Respergerné Orosz Zsuzsanna

Adatkezelő jogos érdeke:   jogszabályok betartása ( munkavédelmi szabályok, dolgozók egészségvédelme)

 

 1. f) munkavállalók adatainak kezelése; GDPR 6. cikk(1) bekezdés b) c) pontok

-  A munkavállalók  személyes adatait  a bér számfejtéshez, a jogszabályi előírások betartásához kezeljük

Adatkezelő: Respergerné Orosz Zsuzsanna

Az adatkezelő jogos érdeke:  jogszabályi kötelezettségek betartása (  Tbj, MT., )

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

A számlákat a hatályos  jogszabályi  kötelezettség  ( Szt. 169 § (2)-(3) bekezdés )  miatt  8 évig őrizzük meg.  A számlakiállítás alapjául szolgáló egyéb iratok megőrzési ideje  ( szerződések, árajánlatok, szállítólevelek, ,  stb ) szintén 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatokat a kapcsolat fennmaradásának ideje alatt illetve a kapcsolat megszakadása után maximum 1 évig őrizzük meg.

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.

A  megszerzett adatokat  marketing célokra nem használjuk fel.

 

 1. Érintetti jogok

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott  jogai vannak.

 

Érintetti jogok:

 1. a) hozzáférési jog ( adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés )
 2. b) amennyiben az adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása
 3. c) törlés ( kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén )
 4. d) az adat kezelésének korlátozása
 5. e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása
 6. f) személyes adatainak harmadik személy , szolgáltató számára történő átadása vagy ennek megtiltása
 7. g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése vagy megtiltása
 8. h) tiltakozás a személyes adat használata ellen

 

 1. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelések

 

 1. Szerződő partnerek adatainak kezelése, - vevők,- szállítók nyilvántartása

 

- A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, megrendelőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, lakcímét, adószámát, adóazonosító jelét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap címét, bankszámlaszámát.

Ezen adatkezelés jogszerűnek  minősül  akkor is, ha az adatkezelés a  szerződés  megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések  megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatot ellátó dolgozója , könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  

 

A személyes adatok kezelésének időtartama,-  a bizonylatok  megőrzésének a Sztv. 169 § (2)-(3) bekezdésben meghatározott 8 év.

 

 1. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

 

- A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e--mail címe, online azonosítója.

 

- A személyes adatok kezelésének célja:  A társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás. Jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

- A személyes adatok címzettjei illetve a címzettek kategóriái:  a társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

- A személyes adatok tárolásnak időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő  12 hónap.

 

 1. Adatkezelés a Társaság honlapján

 

A honlapon  csak  a Társaságról szóló információk és elérhetőség található, hírlevél küldés  és személyes adatgyűjtés, feliratkozás nem lehetséges.

 

A weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor.

Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

 

A Honlappal kapcsolatos látogatói adatok gyűjtésére a Google Analytics rendszereit használjuk. Ezen adatok személyhez nem kötődnek, egyedileg nem azonosíthatóak. Annak érdekében, hogy a Felhasználó saját maga rendelkezhessen a gyűjtött adatokról, a rendszer lehetőséget kínál az adatgyűjtésről való leiratkozásra:

 

Google Analytics:

https://www.google.hu/intl/hu/analytics

 

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

 

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 

 

 1. Jogorvoslat

 

Az adatkezelésben érintett ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatinak helyesbítését, illetve  - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címen és  a  Turul  Padló  Kft.  2120 Dunakeszi, Magyar utca 1/A címen, postai úton.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  Hatóságnál 

( 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/ C, e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) lehet élni

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A  Turul Padló Kft.  az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016) sz. rendelet, a továbbiakban : GDPR ) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelő adatai:

Cégnév                                 :  Turul Padló Kft.

Székhely                               : 2120  Dunakeszi, Magyar utca 1/A

Telefon                                 : +36 20 493 8806 / +36 27 347 717

E-mail                                   : turulpadlo@turulpadlokft.hu

Adatfeldolgozás                 :  A Társaság könyvelési feladatainak ellátását külső cég végzi.  Az adatfeldolgozás folyamata jogszabályi előírásokon nyugszik. ( Sztv,, Art, adótörvények )  Az adatfeldolgozás során megismert adatok  biztonságát és kezelésének folyamatát  az adatkezelő

 és  adatfeldolgozó  között kötött szerződés  és a titoktartási  záradék biztosítja.

 

 1. Adatkezelési célok:

 

Turul  Padló  Kft., mint  adatkezelő  az  alábbi  célokból  végez  adatkezelést  a jogszabályokkal összhangban.:

 

 1. a) tevékenységének nyújtásához kapcsolódóan a  szerződések teljesítéséhez,  -  a  szolgáltatás igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése    és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. b) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése ; Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f ) pont

- ajánlatkérő magánszemély neve, telefonszáma, e-mail címe , partner munkavállalóinak neve,

   telefonszáma

Adatkezelő:  Respergerné Orosz Zsuzsanna 

Az adatkezelő jogos érdeke:   üzletmeneti  folytonossága

 

 1. c) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése; Jogalap: GDPR cikk (1) bekezdés B) pont

- A  munkafolyamat során a megrendelő kapcsolattartásához  kirendelt személy, építésvezető, felelős műszaki vezető  neve, telefonszáma, e-mail címe

Adatkezelő:  Resperger Imre

Az adatkezelő jogos érdeke:  üzletmenet folytonossága

 

 1. d) jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása; Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés  c) pont

-  A  teljesítésről kiállított jogszabályoknak  megfelelő számlán lévő adatok.

Adatkezelő:  Repergerné Orosz  Zsuzsanna

Az  adatkezelő  jogos érdeke:  jogszabályok betartása (  2007. évi CXXVII tv. ( áfa tv. ), Art  2017. évi CL. tv. )

 

 1. e) üzemorvosi vizsgálat,  munkavédelem;   Jogalap:  GDPR 6. cikk (1) bekezdés c pont

-  Esetenként adatközlést végzünk a jogszabály által előírtak betartása érdekében.

Adatkezelő: Respergerné Orosz Zsuzsanna

Adatkezelő jogos érdeke:   jogszabályok betartása ( munkavédelmi szabályok, dolgozók egészségvédelme)

 

 1. f) munkavállalók adatainak kezelése; GDPR 6. cikk(1) bekezdés b) c) pontok

-  A munkavállalók  személyes adatait  a bér számfejtéshez, a jogszabályi előírások betartásához kezeljük

Adatkezelő: Respergerné Orosz Zsuzsanna

Az adatkezelő jogos érdeke:  jogszabályi kötelezettségek betartása (  Tbj, MT., )

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

A számlákat a hatályos  jogszabályi  kötelezettség  ( Szt. 169 § (2)-(3) bekezdés )  miatt  8 évig őrizzük meg.  A számlakiállítás alapjául szolgáló egyéb iratok megőrzési ideje  ( szerződések, árajánlatok, szállítólevelek, ,  stb ) szintén 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatokat a kapcsolat fennmaradásának ideje alatt illetve a kapcsolat megszakadása után maximum 1 évig őrizzük meg.

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.

A  megszerzett adatokat  marketing célokra nem használjuk fel.

 

 1. Érintetti jogok

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott  jogai vannak.

 

Érintetti jogok:

 1. a) hozzáférési jog ( adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés )
 2. b) amennyiben az adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása
 3. c) törlés ( kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén )
 4. d) az adat kezelésének korlátozása
 5. e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása
 6. f) személyes adatainak harmadik személy , szolgáltató számára történő átadása vagy ennek megtiltása
 7. g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése vagy megtiltása
 8. h) tiltakozás a személyes adat használata ellen

 

 1. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelések

 

 1. Szerződő partnerek adatainak kezelése, - vevők,- szállítók nyilvántartása

 

- A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, megrendelőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, lakcímét, adószámát, adóazonosító jelét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap címét, bankszámlaszámát.

Ezen adatkezelés jogszerűnek  minősül  akkor is, ha az adatkezelés a  szerződés  megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések  megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatot ellátó dolgozója , könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  

 

A személyes adatok kezelésének időtartama,-  a bizonylatok  megőrzésének a Sztv. 169 § (2)-(3) bekezdésben meghatározott 8 év.

 

 1. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

 

- A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e--mail címe, online azonosítója.

 

- A személyes adatok kezelésének célja:  A társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás. Jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

- A személyes adatok címzettjei illetve a címzettek kategóriái:  a társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

- A személyes adatok tárolásnak időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő  12 hónap.

 

 1. Adatkezelés a Társaság honlapján

 

A honlapon  csak  a Társaságról szóló információk és elérhetőség található, hírlevél küldés  és személyes adatgyűjtés, feliratkozás nem lehetséges.

 

A weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor.

Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

 

A Honlappal kapcsolatos látogatói adatok gyűjtésére a Google Analytics rendszereit használjuk. Ezen adatok személyhez nem kötődnek, egyedileg nem azonosíthatóak. Annak érdekében, hogy a Felhasználó saját maga rendelkezhessen a gyűjtött adatokról, a rendszer lehetőséget kínál az adatgyűjtésről való leiratkozásra:

 

Google Analytics:

https://www.google.hu/intl/hu/analytics

 

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

 

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 

 

 1. Jogorvoslat

 

Az adatkezelésben érintett ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatinak helyesbítését, illetve  - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését a turulpadlo@turulpadlokft.hu  e-mail címen és  a  Turul  Padló  Kft.  2120 Dunakeszi, Magyar utca 1/A címen, postai úton.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  Hatóságnál 

( 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/ C, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ) lehet élni

 

 

Rólunk

A TURUL PADLÓ KFT 1999-ben alakult Dunakeszin, fő tevékenysége epoxi, poliuretán poliészter és akrilát alapú műgyanta bevonatok és burkolatok kivitelezése, felújítása.

Elérhetőségeink

2120 DUNAKESZI, Magyar u. 1/a

06 20 493 8806

06 27 347 717